Om mensen op mentaal vlak te motiveren stappen te laten maken, daarvoor moet je een krachtige huisstijl hebben. Je kunt namelijk zelf de regie in handen nemen en baas zijn van je eigen toekomst. Dat getuigt van durf en lef. April Coaching wilde graag een paardenbloem – symbool voor de vervulling van wensen en het uitkomen van dromen- in het logo verwerkt zien. Het logo dat ontworpen is, bevat dat beeld op een figuratieve manier. Haast belangrijker is het kleurrijk en krachtig beeld dat aanzet tot actie.