De illustratie suggereert een stedelijke omgeving met veel groen. Door toevoeging van foto’s van extreem grote, rondvliegende mussen wordt het beeld ontvreemd.Door de illustratie aan wederzijdse kanten van de lange gang, tussen de noord- en zuidzijde van het station, krijgt de ruimte een vriendelijker karakter en wordt de sociale veiligheid vergroot.
Opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen