Een positieve aanbeveling, ervaring met een product, dienst of bedrijf werkt altijd krachtig.

Het verwoordt het goede gevoel van bestaande klanten over jouw onderneming, helpt nieuwe klanten-gebruikers bij hun keuze en het wekt vertrouwen. De Engelse term testimonial wordt hiervoor gebruikt. In het Nederlands zijn termen als getuigenis, referentie, aanbeveling of beoordeling van toepassing.

Waaraan voldoet een goede testimonial?

  • Volledige naam, bedrijfsnaam, foto en website van de persoon achter de aanbeveling. 
  • Een concrete aanbeveling is niet algemeen. Hij beschrijft drie fases: vooraf, tijdens en erna.
  • Een reeks testimonials – die ingaan op verschillende onderwerpen – werkt overtuigender. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inhoud, kwaliteit, programma, manier van werken. 


Waarmee moet ik nog rekening houden?

💡 Vraag altijd om toestemming voor plaatsing van de testimonial.
💡 Plaats de testimonial op een prominente plek.

  • Vraag altijd om toestemming voor plaatsing van de testimonial.
  • Plaats de testimonial op een prominente plek.

Fotograaf van de mooie foto is Marie Louise Nijsing Post